Estem sent espiats i utilitzats?

EM PODEN ESPIAR A través D'ALTRES DISPOSITIUS DIFERENTS Al MÒBIL?

QUE CONDICIONS SIGNE QUAN FAIG ÚS DE LES XARXES SOCIALS?

ÚS SEGUR DE LES CONTRASENYES

QUI SOM I EL PER QUÈ D'AQUESTA PÀGINA